Nasza Oferta

Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej (księgi rachunkowe)

Prowadzenie ewidencji podatkowej (księga przychodów i rozchodów, ryczałt)

Indywidualny opiekun

Sprawozdawczość podatkowa i roczne sprawozdania finansowe

Roczne rozliczenia podatkowe

Sprawozdawczość do GUS i NBP

Utrzymywanie kontaktu z Urzędem Skarbowym
w imieniu Klienta

Reprezentacja klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym

Pomoc przy zakładaniu spółki

Formułowanie planów kont

Wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

Kontrola ksiąg

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

Rozliczenia z ZUS – przekaz elektroniczny

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Sprawozdawczość do Urzędu Statystycznego

Usługi kadrowo – płacowe:

Obsługa płacowa w zakresie sporządzanie miesięcznych list płac

Sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

Obsługa PPK

Rozliczanie delegacji

Przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji

Sporządzanie dla GUS sprawozdań z zakresu zatrudniania i wynagrodzeń pracowników w oparciu
o posiadane dane

Sporządzanie deklaracji do PFRON

Informowanie o należnościach z tytułu podatków
i składek

Sporządzenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych

Przygotowywanie raportów i zestawień płacowych 

Nasza oferta zawiera również Obsługę prawną:

Sporządzanie i analiza umów 

Wysyłanie pism do US i ZUS oraz innych instytucji